Anser ni att varje polisområde ska ha lorem ipsum dolor

Anser ni att varje polisområde ska ha lorem ipsum dolor Anser ni att varje polisområde ska ha lorem ipsum
JA NJA
NEJ JA
Partierna svarar 
Anser ni att det bör finnas specialiserad akutvård för våldtäktsutsatta i varje region?
JA
JA
JA
NJA
JA
JA
JA
SVAR SAKNAS
Anser ni att det bör finnas specialiserad icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region?
JA
JA
JA
NJA
JA
JA
JA
SVAR SAKNAS