Bli volontär

Volontäruppdrag: Kommunikatör

Om kommunikatörsnätverket

Storasysters kommunikatörsnätverk uppdaterar organisationens Facebook-sida och utför omvärldsbevakning inom området. Instagram och Linkedin sköts av Storasysters kommunikationsansvarig.

Syfte

Storasysters sociala medier är en viktig del i vår opinionsbildande och förebyggande verksamhet. Genom att dela relevanta och intressanta nyheter, debattartiklar och evenemang som rör vårt område hoppas vi komma närmare vår vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld. Våra sociala medier är också viktiga verktyg för att nå ut till dem som behöver vårt stöd.

Uppdraget

Uppdraget utförs helt online, på veckobasis (cirka var sjätte vecka). Som kommunikatör är din uppgift att dela relevanta nyheter, debattartiklar och evenemang som rör sexuellt våld eller Storasysters verksamhet. Detta ska göras på Facebook minst en gång per dag. Du ansvarar även för att moderera kommentarsfältet under de inlägg som du postar. Utöver detta ansvarar du även för att omvärldsbevaka inom området för att kunna dela relevanta nyheter samt som stöd till Storasysters kommunikationsansvarig.

Utbildning

Alla volontärer som är kommunikatörsnätverket ska ha genomgått delar av Storasysters grundutbildning (ca två heldagar). Där får du en gedigen introduktion till verksamheten och ditt uppdrag som volontär. En av dagarna ägnas speciellt åt kommunikatörsuppdraget, där vi fokuserar på kommunikation, organisationens sociala medier och praktiska detaljer.

Stöd i uppdraget

Introduktion

Din första vecka som kommunikatör kommer du att ha tillsammans med Storasysters kommunikationsansvarig. Ni kommer att diskutera urval och publicering och allt denna vecka delas i samråd med vår kommunikationsansvarig. Efter detta kommer du att arbeta relativt självständigt, men vår kommunikationsansvarig finns alltid tillgänglig på kontorstid om det uppstår frågor eller funderingar.

Handledning

Ansvarig kommunikatör finns tillgänglig för frågor och funderingar och som stöd i uppdraget och kan vid behov ha handledning.

Fortbildning

Kommunikatörerna har möjlighet att delta på alla fortbildningar som hålls inom organisationen, vissa specifika för kommunikatörerna.

Villkor

Ålder och värdegrund

För att vara volontär i Storasyster behöver du vara minst 20 år gammal och dela vår feministiska värdegrund.

Kompetens

Vi ser gärna att du arbetar med kommunikation till vardags, har erfarenhet av det sedan tidigare alternativt att du är under utbildning.

Medlem

Du behöver också vara medlem i Storasyster och betala en medlemsavgift på 100 kr/år (eller mer om du vill).

Aktivitetskrav

Som kommunikatör förväntas du kunna lägga var sjätte vecka på ditt engagemang. Om du behöver pausa ditt volontärskap kan du göra detta i upp till två terminer.

Utdrag ur belastningsregistret

Vi kommer att be om ett utdrag ur polisens belastningsregister i samband med att du antas som volontär.

Tystnadslöfte

Alla inom Storasyster arbetar under tystnadslöfte. Det innebär att uppgifter av personlig eller känslig karaktär som du får ta del av under ditt uppdrag inte får föras vidare till person utanför organisationen. Du förbinder dig till detta via ett kontrakt.

GDPR

Som volontär kommer du att få samtycka till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera stödfunktionerna och ert arbete.

Kontakt

Mejla oss om du har några frågor om att bli volontär hos Storasyster.