Bli volontär

Volontäruppdrag: Onlinesyster över chatt/mejl

Om Onlinesyster – chatt/mejl

Onlinesyster är Storasysters långvariga online-stöd där den stödsökande har kontinuerlig kontakt i tre till sex månader med en specifik volontär.  

Syftet med att erbjuda en onlinesyster eller onlinebror är att den stödsökande ska få en mer personlig kontakt och ett kontinuerlig stöd från samma person. Det möjliggör en mer fördjupad kontakt där den stödsökande, tillsammans med volontären kan jobba mot en individuell målsättning.

Med sin onlinesyster ska den stödsökande kunna prata utan rädsla för konsekvenser och kunna dela sina tankar och känslor med någon som tror på och stöttar hen. Vid behov/intresse kan stödsökande få relevant information om eller hänvisas vidare till andra stödinstaner. Vi önskar och jobbar för att de stödsökande efter avslutad kontakt ska må bättre och ha kommit närmare sitt uppsatta mål.

Volontärens roll

Som onlinesyster är ditt uppdrag att vara en stöttande medmänniska. I uppdraget som onlinesyster är din roll inte professionell eller terapeutisk. Du finns där för att lyssna och bekräfta de stödsökande. Detta gör du genom att stärka, aldrig döma och genom att vara en person som vågar lyssna och prata om det som är svårt.

Uppdraget

Uppdraget utförs helt online och du sköter ditt uppdrag hemifrån via chatt eller mejl. Vi tar emot ansökningar från stödsökande och förmedlar kontakterna vidare till er i volontärgruppen. Du hörs max en timme i veckan med din kontakt. Kontakten sker endast online och via Storasyster kanaler; vår chatt eller via din Storasyster-mejl. En kontakt varar i tre till som längst sex månader. För att uppdraget ska hållbart och givande så finns det tydliga ramar för kontakten och du har kontinuerligt stöd av vår samordnare som ger individuell handledning och feed back på samtal.

Utbildning

Som onlinesyster ska du ha genomgått Storasysters grundutbildning. Den består dels av två utbildningsdagar under en helg och dels av inspelade föreläsningar. Under utbildningen får du en gedigen introduktion till verksamheten och ditt uppdrag som volontär. Utbildningen innehåller föreläsningar om bland annat sexuellt våld, trauma, bemötande, suicidprevention, juridik och självskadebeteende. En av dagarna tillägnas helt åt ditt uppdrag, där vi fokuserar på bemötande, ramar och praktiska detaljer.

Stöd i uppdraget

Andra volontärer

Som volontär hos oss kommer du att vara del i en grupp med andra volontärer där ni kan dela frågor och funderingar som rör era uppdrag. Det är viktigt att vara ett aktivt stöd för varandra i denna grupp eftersom uppdraget i övrigt innebär mycket eget ansvar.

Samordnaren

Storasysters samordnare finns tillgänglig under kontorstider för stöd och hjälp i din kontakt och du får individuell handledning vid behov och minst två gånger under pågående kontakt. Samordnaren följer kontinuerligt upp hur det går i din kontakt samt ger stöd och feedback på chattar/mejl.

Grupphandledning

En gång per termin förväntas du delta i grupphandledning tillsammans med andra volontärer där ni får stöd i era uppdrag och möjlighet att utbyta erfarenheter. Grupphandledningen sker digitalt.

Fortbildning

Våra volontärer erbjuds varje termin fortbildning inom relevanta ämnen, för att fortsätta utvecklas och få stöd och verktyg i uppdragen. 

Villkor

Ålder och värdegrund

För att vara volontär i Storasyster behöver du vara minst 20 år gammal och dela vår feministiska värdegrund.

Medlem

Du behöver vara medlem i Storasyster och betala en medlemsavgift på minst 100 kr/år.

Aktivitetskrav

Som onlinesyster förväntas du kunna lägga minst fyra till fem timmar i månaden på ditt engagemang. Om du behöver pausa ditt volontärskap kan du göra detta i upp till två terminer.

Utdrag ur belastningsregistret

Vi kommer att be om ett utdrag ur polisens belastningsregister om du antas som volontär hos oss.

Tystnadslöfte

Alla verksamma inom Storasyster arbetar under tystnadslöfte. Det innebär att uppgifter av personlig eller känslig karaktär som du får ta del av under ditt uppdrag inte får föras vidare till personer utanför organisationen. Du förbinder dig till detta via ett kontrakt.

Ha bearbetat egna erfarenheter av sexuellt våld

Har du egna erfarenheter av sexuella övergrepp är det viktigt att du har bearbetat dessa och att bearbetningen avslutades för minst ett år sedan. 

Arbetet är ideellt, vilket innebär att du inte får betalt.

Kontakt

Mejla oss om du har några frågor om att bli volontär hos Storasyster.