Rapport

Storasysterrapporten 2020

Fokus: Psykisk ohälsa

32 procent
haft suicidtankar till följd av sexuella övergrepp

Sedan 2012 har Storasyster stöttat personer som utsatts för olika typer av sexuella övergrepp. Från och med 2020 kommer vi årligen publicera Storasysterrapporten som presenterar en lägesbild av Storasysters föregående verksamhetsår och om utsatthet för sexualbrott i Sverige idag. I årsrapporten kommer vi också fokusera på ett särskilt tema som vi vill lyfta fram som anknyter till kunskapsområdet sexuellt våld. I år har vi valt att fokusera på psykisk ohälsa och mer specifikt på kopplingen mellan sexuellt våld och suicidtankar och suicidförsök.

Rapport

Ladda ned Storasysterrapporten 2020