Vad tycker partierna?

För att vi ska nå ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld behöver frågan om mäns våld mot kvinnor och arbetet mot sexuellt våld finnas högt upp på den politiska dagordningen, särskilt under valrörelsen 2022. Vi anser att vår målgrupp, och därmed väljarna, har rätt till att veta hur partierna planerar att tillgodose utsattas behov och rättigheter.

Nedan hittar du information om hur de politiska partierna ställer sig i frågan om stöd och vård för utsatta, förbättrad rättsprocess och hållbar finansiering för verksamheter som stöttar utsatta.

Stöd och vård

Rättsväsende

Hållbar finansiering